OBSŁUGA KSIĘGOWA KSIĄG HANDLOWYCH

Zobacz ile możesz płacić za księgowość

Zapewniamy profesjonalny zespół księgowych, których zadaniem jest wykorzystanie w kontaktach z Państwem swojej wiedzy i wielobranżowego doświadczenia w obsłudze m.in. spółek, fundacji czy stowarzyszeń.

KSIĘGI HANDLOWE
PAKIET BASIC
(dokumenty wysyłane on-line)
COMFORT
(dokumenty wysyłane papierowo)
Obsługa księgowa do 10 dokumentów / miesiąc 290 390
Pakiet 10-ciu dokumentów 99 149
Kadry 39 39
Bieżące sporządzanie wszelkich rozliczeń podatkowych
Sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT
Obliczanie zaliczek, sporządzanie i wysyłka deklaracji CIT
Przygotowywanie i wysyłka plików JPK-VAT
Komunikacja z Urzędem Skarbowym i ZUS
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
Bieżące konsultacje w zakresie księgowości i podatków
Sporządzanie bilansów, rachunków i strat w trakcie roku obrotowego Płatne Pierwszy gratis
Rozliczenie delegacji 15 zł
Wnioski kredytowe i leasingowe (uwaga: sporządzenie dokumentacji może wymagać wcześniejszego sporządzenia bilansu i rachunku zysków i strat) 50 zł / wniosek Gratis – do 4 w roku
System –  funkcjonalność wystawiania faktur
System – funkcjonalność zdalnego przesyłania dokumentów do księgowości + archiwum online
System – dostęp do funkcjonalności Bisness Intelligence – Raporty dedykowane
Usługa Kancelarii
– wprowadzanie faktur do systemu dostępnego dla Klienta online – elektroniczne archiwum
Dostarczenie dokumentów oryginalnych na życzenie 29 zł/dokument Gratis – do 2 w roku

Potrzebujesz obsługi szytej na miarę ? Sprawdź naszą ofertę Business Care